حوله خود را چه زمانی عوض کنیم؟

18 اردیبهشت 1398

معیار های مختلفی برای هر صنعت وجود دارد اما طول عمر یک وسیله عمدتا به سه عامل بستگی دارد:

کیفیت: حوله با کیفیت پایین و ارزان قیمت، مطمئنا دوام زیادی نخواهد داشت.

دفعات استفاده: هر چه بیشتر از حوله استفاده کنید، از طول عمر آن کاسته خواهد شد.

چگونگی مراقبت: اگر از حوله به خوبی مراقبت کنید و مرتبا بشویید و کاملا آن را خشک کنید. از بین رفتن به طول خواهد انجامید.

 

هیچ حوله ای برای همیشه باقی نخواهد ماند و حتی با مراقبت های زیاد، حوله های باکیفیت نیز در نهایت مندرس خواهد شد. بدین گونه تعیین زمان تعویض حوله می تواند حائذ اهمیت باشد. به طور کلی دو نشانه وجود دارد که به شما اخطار می دهد که حوله خود را عوض کنید:

1- حوله هایتان مندرس شده یا لطافت و جذب کنندگی خود را از دست داده. پس از یک یا دو سال استفاده الیاف حوله شروع به از بین رفتن می کند، ممکن است شما همچنان بدون نگرانی از حوله ی خود استفاده کنید ولی باید بدانید که زمان تعویض حوله هایتان است. چرا که مطمئنا لطافت و جذب کنندگی سابق را نخواهد داشت.

 

2- حوله شما بدبو است. حوله های قدیمی، یا حوله هایی که به درستی تمیز نشده اند، می تواند یک بوی نامطبوع داشته باشد که با شستشوی مکرر نیز از بین نمی رود.