فیلمی کوتاه از بخش بافت

17 خرداد 1398

در این بخش از سایت، فیلمی کوتاه از نحوه بافت حوله های لوگودار هتلی نشان داده شده است. برای پخش و بزرگنمایی روی فیلم ضربه بزنید.